Streekbelangen is waakzaam als het over de kwaliteit van dienstverlening door de gemeente gaat. Er is veel verbeterd maar het  klantgericht denken kan nog verbeteren.

Communicatie met en tussen inwoners dient te worden bevorderd door nog meer gebruik te maken van internet en voorlichting via lokale en regionale weekbladen.

Gemeentelijke communicatie moet gericht zijn op het stimuleren van al die burgers die kunnen en willen participeren.

Vooral bij ouderen is de veelgehoorde klacht dat zij niet op de hoogte zijn van wat er mogelijk is. Gemeente en dienstverlenende organisaties dienen hun mogelijkheden en faciliteiten optimaal te presenteren. In een aantal gevallen zal het nodig zijn dat de ouderenadviseur wordt ingeschakeld voor een persoonlijk advies.

Voor een wijk of kern relevante gemeentelijke informatie wordt specifiek voor die kern of wijk gecommuniceerd vanuit de gemeente.