Buitengebieden

Kernpunt: Agrariërs moeten hun bedrijf in stand kunnen houden en zijn de belangrijkste factor voor een vitaal platteland waarin recreatie en toerisme zich kunnen ontplooien.

De buitengebieden, waaronder het groene hart verdienen grote zorg. Agrariërs zijn de landschapsbeheerders en moeten daartoe worden gefaciliteerd. Zij moeten hun bedrijf in stand kunnen houden en zijn de belangrijkste factor voor een vitaal platteland waarin recreatie en toerisme zich kunnen ontplooien.

Nieuwe woningen in relatie met regelgeving mogen nooit leiden tot sluiting van een agrarisch bedrijf.

Regelgeving mag niet leiden tot praktisch onwerkbare situaties of economische schade. Juist de agrariër in onze gemeente dient met waardering en vanuit een servicegerichte houding door de gemeente tegemoet te worden getreden.

Wij vinden dat gebiedsontwikkeling in nauwe samenspraak met de agrariërs moet plaatsvinden. Alternatieve vormen van energieopwekking stimuleert en faciliteert de gemeente, denk bijvoorbeeld aan biomassavergassing en zonnepanelen op staldaken.

De overlast door muskusratten en ganzen moet zo effectief en diervriendelijk mogelijk worden bestreden.