Streekbelangen is voor informatie op maat: de gemeente mag niet alleen op digitale manier met inwoners communiceren, er moet altijd een 2e manier mogelijk zijn, op papier.

Communicatie met en tussen inwoners dient te worden bevorderd door nog meer gebruik te maken van internet en voorlichting via lokale en regionale weekbladen en andere media. Er is een groep inwoners die niet over een internetaansluiting beschikt en/of niet digitaal vaardig is. Deze groep moet ook worden bediend en dat gebeurt ook, bijvoorbeeld door middel van de papieren seniorengids die is verschenen. In een aantal gevallen zal het nodig zijn dat de ouderenadviseur wordt ingeschakeld voor een persoonlijk advies.

Wij zijn van mening dat voor een wijk of kern relevante gemeentelijke informatie, specifiek voor die kern of wijk gecommuniceerd dient te worden vanuit de gemeente. Streekbelangen wil dat vanuit de Gemeente de mogelijkheden die moderne digitale communicatie kan bieden bij het verlevendigen van de democratie in onze gemeente, optimaal benut worden.

RTV Stichtse Vecht heeft haar bestaansrecht inmiddels wel bewezen. Rond de gemeenteraadsverkiezingen speelt RTV Stichtse Vecht een belangrijke rol in de informatieverstrekking naar inwoners en trekt waar mogelijk gezamenlijk op met de afdeling communicatie van de gemeente Stichtse Vecht. Streekbelangen is er voorstander van dat dit niet alleen rond de verkiezingen gebeurt, maar dat de Gemeente de lokale omroep er meer bij betrekt. Besteed het maken promotiefilmpjes e.d. niet meteen aan derden uit, maar bedenk dat wij kwaliteit in eigen huis hebben en maak daar gebruik van.

Overige kernpunten