Jacques Helling

Jacques is sinds 2002 politiek actief, waarvan vanaf april 2011 als commissielid van Streekbelangen. Het Fysiek domein, waaronder monumenten en gebiedsgericht werken, heeft zijn specifieke aandacht, evenals het Sociaal Domein. Hij staat voor een gemeente met een solide financiële huishouding en wil de belastingdruk voor de burgers zo laag mogelijk houden.

Jacques heeft in Loenen aan de Vecht het initiatief genomen tot het oprichten van een dorpsraad.

Jacques woont in Loenen aan de Vecht met echtgenote Gera. Samen hebben zij 3 volwassen kinderen. Hij heeft een kerkorgel bouwbedrijf. Zijn hobby’s zijn piano en kerkorgel spelen en rijden op zijn racefiets.