Jeugd

Kernpunt: Investeren in een jeugd die gezond is, opleidingsmogelijkheden heeft en positief mee kan gaan doen in de maatschappij, loont.

Streekbelangen is van mening dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen, maar Gemeente en GG&GD dienen waar nodig goede informatie, ondersteuning en zorg te bieden die aansluit bij de vraag van de kinderen en ouders. Er moet maatwerk worden geleverd en professionals en vrijwilligers dienen nog meer samen te werken. Professionals moeten vooral vrijwilligers ondersteunen in plaats van andersom.

Als we de jeugd aan Stichtse Vecht willen binden, moeten we ze niet alleen een toekomst maar ook een prettig heden bieden. Opleidingsmogelijkheden, scholing en vrijetijdsbesteding spelen daarin een grote rol. Informeer de jeugd ook over alle mogelijkheden, denk daarbij aan het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

We moeten in het bijzonder investeren in de kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar, zodat zij een goede basis krijgen om mee te doen in de maatschappij.