Monumenten

monument1

De gemeente Stichtse Vecht telt ca. 690 rijksmonumenten van een grote diversiteit die tezamen de Vechtstreek uniek maken. Streekbelangen is van mening dat het unieke karakter en daarmee deze rijksmonumenten behouden moeten blijven.Er dient echter voldoende ambtelijke capaciteit in huis te zijn om deze doelstelling te realiseren. Streekbelangen wil dat er een lijst van Gemeentelijke monumenten wordt opgesteld om zodoende meer bescherming van de karakteristieke oude kernen te bewerkstelligen

monument