Onderhoud infrastructuur

Veiligheid en onderhoud van (water)wegen gaan met elkaar samen. Er moet veel aandacht zijn voor preventieve maatregelen i.s.m. waterschappen en Provincie om overstromingen tegen te gaan. Ook in de buitengebieden dienen de wegen beter onderhouden te worden dan tot nu toe het geval is. Dat verhoogt ook de recreatieve aantrekkelijkheid.

Voldoende en slim gesitueerde aanlegplaatsen voor de recreatievaart bevorderen de lokale economie.

In de woongebieden moeten rolstoelgebruikers winkels en woningen zonder obstakels kunnen bereiken. Daarbij is ook overhangend groen over de trottoirs uit den boze.

De norm dat er alleen onderhoud gepleegd in geval van onveiligheid, moet omhoog met het oog op de aantrekkelijkheid voor wonen van alle kernen in de gemeente.