Kernpunt: Streekbelangen wil een gemeente die dicht bij de burger staat. Een service bus voor alle kernen, teneinde de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gemeente te vergroten

Streekbelangen is voorstander van een zo klein mogelijke gemeentelijke organisatie met flexibele medewerkers. Het klantgericht denken moet verder worden uitgebouwd. Denk hierbij aan een integrale werkwijze ten behoeve van de inwoners.

Om problemen die kunnen ontstaan tussen inwoner en Gemeente tijdig op te lossen en eventuele juridische procedures te voorkomen, wil Streekbelangen haar volksvertegenwoordigende rol inzetten. Maar ook hulp van een onafhankelijk mediator moet in bepaalde gevallen mogelijk zijn. Daarvoor willen wij zo nodig aanvullende middelen beschikbaar te stellen.

In plaats van dat de burgers naar de gemeente toe moeten gaan, willen wij dat de gemeente naar haar inwoners toe gaat. Toegankelijkheid, directe contacten en voorkomen dat een burger van het kastje naar de muur wordt gestuurd, zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Zo worden alle kernen periodiek op vaste tijden bezocht door een gemeentelijke service bus, zodat inwoners documenten kunnen afhalen of overhandigen of informatie kunnen verkrijgen.