Kernpunt: Streekbelangen wil waar mogelijk de kennis en kunde van ouderen benutten en hen een respectvolle plek in de samenleving bieden.

Ouderen beschikken over veel levens- en werkervaring die niet verloren mogen gaan. Als zowel jongeren als ouderen die ervaring beter benutten, kunnen beide groepen hier profijt van hebben. Voor beide geldt dat een volwaardige plek in de maatschappij belangrijk is. Streekbelangen is van mening dat de gemeente een actieve rol moet spelen bij het mobiliseren en faciliteren van ouderen en op hen gerichte voorzieningen. De waardevolle adviespositie van de huidige Seniorenraad dient in stand te blijven.