Kernpunt: Streekbelangen wil Recreatie en Toerisme faciliteren, waarbij overlast en hinder voor inwoners zo beperkt mogelijk moeten zijn.

De kernen die de gemeente Stichtse Vecht omvat, zijn uitermate aantrekkelijk om te recreëren. Toerisme is goed voor vele lokale ondernemers. Initiatieven voor verblijfsmogelijkheden in het buitengebied zoals bijvoorbeeld mini campings en kleinschalige horeca, zijn door ons ondersteund.

Waar nodig willen wij de infrastructuur voor het toerisme verbeteren door bijvoorbeeld de aanleg van nog meer fiets-, loop- en ruiterpaden. Maar wij waken voor het evenwicht tussen draagkracht en recreatiezwaarte in een specifieke omgeving, dus geen grote bussen en groepen motorrijders op het Zandpad.  Wij zijn van mening dat er samen met andere Vecht- en Groene Hartgemeenten meer bekendheid moet worden gegeven aan de recreatiemogelijkheden die onze streek biedt.  Vestiging van een lokale VVV juichen wij toe.