Renie en Warner

Mijn naam is Renie Vis en ik woon al 30 jaar met veel plezier in Breukelen. Mijn sociale en economische contacten liggen niet alleen in Breukelen, maar via vrienden, sportclubs, restaurantbezoek en winkelgedrag ook in de andere kernen van Stichtse Vecht.

Ik ben sinds 1998 actief in de politiek, eerst als secretaris van het bestuur van onze partij en vanaf 2002 tot heden als raadslid van de toenmalige gemeente Breukelen en later van de gemeente Stichtse Vecht voor Streekbelangen.

Vanaf 2002 ben ik fractievoorzitter van een actieve fractie bestaand uit betrokken, bevlogen en deskundige mensen. Ongeacht of Streekbelangen coalitie- of oppositiepartij was, hebben wij ons altijd constructief opgesteld en die instelling heeft haar vruchten afgeworpen: wij hebben de afgelopen raadsperiodes heel veel binnengehaald.

Streekbelangen is een stabiele lokale partij die inmiddels haar bestaansrecht wel heeft bewezen. We zijn een lokale partij voor de gehele gemeente Stichtse Vecht en dat blijkt ook uit onze kandidatenlijst waarop kandidaten staan die afkomstig zijn uit de vele kernen van onze gemeente.

Als fractievoorzitter werk ik samen met mensen met een totaal verschillende politieke achtergrond, die landelijk ook verschillend stemmen. Toch leidt dit nooit tot problemen, want je streeft één gemeenschappelijk doel na: het behartigen van de belangen van de inwoners van je gemeente.

Ik zie zeker de voordelen van een grotere gemeente, maar hecht aan behoud van eigen identiteit van de kernen en behoud van reeds bestaande voorzieningen.  Ik hoop dat ik in een volgende raadsperiode de gelegenheid krijg me hiervoor in te zetten.