Rob en RenieInmiddels woon ik meer dan 35 jaar heel prettig in Kockengen. Fijn kunnen wonen in een zo veilig mogelijke gemeente vind ik voor iedereen belangrijk. Om daaraan te kunnen bijdragen ben ik inmiddels 12 jaar actief in de lokale politiek voor Streekbelangen.

Kleinschaligheid, elkaar kennen en het voorkomen van overlast zijn voor mij kernwaarden om de eigen woonomgeving op een goede manier te kunnen beleven. Ik ga voor wat goed is voor de inwoners van onze eigen gemeente, onafhankelijk van politieke richtlijnen en ideologieën zoals die voor landelijke partijen gelden.

Het gemeentebestuur kan alleen succesvol haar taken verrichten als dat in nauw overleg met betrokken inwoners gebeurt. Daarom is het van belang om de ingezette lijn van het wijk- en kerngericht werken verder uit te bouwen met behoud van de eigen identiteit. Dat kan alleen met behulp van de bewoners die zich voor de eigen wijk of kern willen inzetten. Ik wil helpen om de afzonderlijke belangen van de wijken of kernen zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarvoor zijn korte lijnen nodig tussen inwoners en het bestuur van onze gemeente.

Voor de nabije toekomst wil ik mij sterk maken voor het behoud van alle voorzieningen in de kernen. Dat zal in de toekomst door allerlei bezuinigingen namelijk niet vanzelfsprekend zijn.

Vrijwilligers zijn op vele fronten de spil van onze samenleving. Daarom moeten zij de aandacht en mogelijkheden krijgen die zij nodig hebben voor hun belangrijke taken. Ook zet ik mij graag in om in respectvolle samenwerking met onze agrariërs, de buitengebieden levendig te houden en recreatiemogelijkheden te bieden. Ook wil ik een beter openbaar vervoer en goede toegankelijkheid voor de gehandicapte medemens zonder obstakels.

Mijn basishouding is om op constructieve wijze politiek te bedrijven met het doel om voor ons als inwoners tot de beste resultaten te komen.