Streekbelangen blijft zich inzetten voor tweede brug

Streekbelangen blijft zich inzetten voor een tweede brug over de Vecht in Breukelen. Het college bracht onlangs naar buiten een dynamischverkeerslichtensysteem een beter alternatief te vinden dan een extra brug, om de verkeersproblematiek in Breukelen te bestrijden. “Een extra Vechtbrug is altijd in onze verkiezingsprogramma’s opgenomen. Wij zullen ons niet verzetten tegen een proef met een dynamisch verkeerslichtensysteem, maar een extra brug zal een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de vrijwel dagelijks optredende stagnaties op de Straatweg en bij de rotonde richting A2 en Maarssen”, meent fractievoorzitter Renie Vis. “De uitspraak van het college gaat voorbij aan de niet opgeloste verkeersproblematiek bij de in- en uitgang van Nyenrode. Deze zal nog fors toenemen door de voorgenomen uitbreiding van Nyenrode.” De partij is tegen invoering van eenrichtingsverkeer in de Brugstraat. “Daardoor neemt het bezoek van bewoners van de Scheendijk en het Zandpad aan winkels en terrassen in het centrum aanzienlijk af.” Streekbelangen houdt vast aan een extra brug, waarbij onderzoek moet uitwijzen of de extra brug in de directe omgeving van Nyenrode over de Vecht moet komen.