Wie wij zijn

Lokaal betrokken & geïnformeerd

Leer ons kennen

Lorem ipsum dolor sit amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipiscing elit Lorem ipsum dolor sit altmet, conse ctetur adipiscing elit aloma lomiur off silder tolos. Lorem ipsum dolor sitlor amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

24/7 voor u aan het werk

Onze fractie

Rob Roos

Fractievoorzitter

Karin van Vliet

vice-fractievoorzitter & Raadslid

Jacques Helling

Raadslid

Achter elke succesvolle fractie staat een goed bestuur

Ons bestuur

Bert Simhoffer

Voorzitter
Bert is als docent en examinator Spel en Zang verbonden aan de Nederlandse Musical Academie. Hij is stemacteur en treedt op in musicals, theaterproducties en radio en TV-commercials. Bert is sinds 2000 Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) in onze Gemeente.

Boudewijn Broekhuijse

Penningmeester, Strategie & communicatie
Werkt als Sr. account director en consultant digitale marketing & transformatie in Utrecht, zat op Niftarlake en Broklede. Woonde jaren in Maarssenbroek en tegenwoordig zowel in Breukelen als Amerongen (UT)

Renie Vis

Secretaris

Afien Nap

Bestuurslid

Chris Portengen

Commissielid

Lucien Farzan

Commissielid

What People Say About Us

Client Testimonials

Steun een sterk lokaal geluid

Streekbelangen wil inzicht in aanbestedingsbeleid gemeente

Zowel het Coalitieprogramma als het Collegeprogramma 2011-2014 noemen het belang van het stimuleren van het ondernemingsklimaat. Onderdeel daarvan is de afspraak dat waar mogelijk aanbestedingen door de gemeente worden gegund aan lokale ondernemers.

Tijdens een recente bijeenkomst in Kockengen tussen ondernemers en gemeente bleek dat ondernemers veel vragen en opmerkingen hebben over het aanbestedingen gunningenbeleid van de gemeente, zowel waar het gaat over grote als over kleinere opdrachten of aankopen. Vanuit de Gemeente kon niet worden duidelijk gemaakt of bij het uitzetten van opdrachten of doen van aankopen voldoende zorgvuldig wordt gekeken naar de lokale ondernemers en de spreiding van lokale aanbestedingen over de kernen. De niet weersproken indruk is dat hierin vanuit de ambtelijke leiding van de gemeente te weinig actief wordt opgetreden, mede gelet op de gemaakte afspraken over het de voorkeur geven van gunningen aan lokale ondernemers.

Dit is voor Streekbelangen aanleiding het College inzicht te vragen in de uitvoering van het gunningenbeleid. Worden alle ondernemers in Stichtse Vecht inderdaad in staat gesteld hun diensten te leveren? Is er daarbij sprake van een eerlijke, evenwichtige verdeling tussen de kernen? En wordt er wel voldoende rekening gehouden met niet alleen de prijs, maar ook met de kwaliteit die een lokale

ondernemer door zijn betrokkenheid met de eigen kern of gemeente wil bijdragen? Streekbelangen vraagt daarom aan het College inzicht in het aantal gunningen aan de lokale ondernemers t.o.v. gunningen aan bedrijven buiten Stichtse Vecht en de motivering daarvan. Tevens wil Streekbelangen inzicht in de spreiding van gunningen aan lokale ondernemers over de kernen. Een dergelijk overzicht zou, gelet op de controlerende taak van de Raad, structureel tweemaal per jaar aan de Raad aangeboden dienen te worden.