Kernpunt: Streekbelangen is voor veilige schoolroutes, snelheid beperkende maatregelen en rotondes in plaats van gevaarlijke kruisingen.

Voor veilige schoolroutes, rotondes in plaats van gevaarlijke kruisingen en tevens snelheidsbeperkende maatregelen in de woonwijken die daarom vragen,  kunt u op Streekbelangen rekenen. Wegen en fietspaden moeten doelmatig verlicht zijn.

In de afgelopen vijf jaar zijn de criminaliteitscijfers in de gemeente gedaald, de laatste twee jaar lijkt het veiligheidsniveau te stabiliseren.

Het bestaande veiligheidsniveau, zoals dat nu uit de periodieke veiligheidsmonitor blijkt, willen wij consolideren. Daarnaast richten wij ons op de aanpak van één thema, waarbij we ons proactief opstellen. Een belangrijk thema is ondermijning: hennepteelt, geld witwassen, etc.).

Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) moeten alleen worden ingezet om echte onveilige situaties tegen te gaan, maar liever nog door hun optreden preventief bezig te zijn. Door toewijzing van een ‘eigen’ wijk kunnen BOA’s de wijkagent vervangen of diens taken aanvullen. Jaarlijkse klus- en opruimdagen in de wijk of kern willen we stimuleren.