Cultuur

Kernpunt: Streekbelangen onderschrijft het verbindende belang van het verenigingsleven en wil afbraak daarvan tegengaan.

De gemeente Stichtse Vecht is rijk aan cultuur. Door de overgang van een groot deel van de gemeentelijke cultuurmiddelen naar het Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht heeft de gemeente haar directe betrokkenheid op afstand gezet. Streekbelangen vindt het belangrijk dit beleid grondig te evalueren. Het ziet er nu naar uit dat een groot aantal oude tot zeer oude verenigingen de afgelopen jaren is gefuseerd dan wel opgehouden te bestaan. Naast positieve effecten van schaalvergroting kan dit voor de sociale cohesie binnen kernen grote negatieve gevolgen hebben.

Verenigingen die (deel)verantwoordelijkheden van de gemeente overnemen bijvoorbeeld op het gebied van jeugd-, ouderen- en gehandicaptenwerk, maar ook de Oranjeverenigingen, dienen fatsoenlijk gefinancierd te worden.

Als bijvoorbeeld de wekelijkse muziek- of kooravond vervalt, ligt sociale armoede op de loer. De gemeente dient de lokale infrastructuur te blijven stimuleren, zowel in stenen (dorpshuizen) als het vergemakkelijken van de vergunningen voor activiteiten in de openbare (buiten)ruimte.

De oprichting van Leerorkest Stichtse Vecht is een groot goed en onderstreept het belang van muziek op de vele basisscholen door onze gehele gemeente. Kunst en cultuur helpen ons om anders en ruimer te denken en elkaar beter te begrijpen. Cultuur is ook dingen samen doen en van elkaar leren. Daarom verdienen onderdelen als kunsteducatie, buurthuizen, historische kringen, lokale muziek-, toneel- en theaterverenigingen en bibliotheken gemeentelijke steun als ze aan publieksverbreding en vernieuwing werken. Streekbelangen mist een film, c.q. theater in Stichtse Vecht en wil daarvoor marktpartijen interesseren.

Streekbelangen zal nieuwe bezuinigingen op cultuur alleen in het allernoodzakelijkste geval steunen, want het verenigingsleven stimuleert het verbinden van verschillende bevolkingsgroepen en het begrip en respect voor elkaar.

Het is van belang dat de gemeente de huidige financieringsstructuren regelmatig evalueert en bijstelt, de huisvestingproblematiek onderzoekt en behulpzaam is bij het vinden van oplossingen die cultuureducatie stevig in het zadel houden.

Er ligt een notitie “Ambitie voor Cultuur Gemeente Stichtse Vecht” die is ontwikkeld op basis van gesprekken met inwoners, vertegenwoordigers vanuit het culturele veld, ambtenaren en bestuurders van de gemeente Stichtse Vecht. De notitie biedt handvatten voor een brede samenhangende visie op cultuur in relatie tot economie, ruimte en het sociale domein.