Programmabegroting 2018: geld voor de binnensport

Op 7 november werd de Programmabegroting 2018 behandeld. Streekbelangen heeft samen met Lokaal Liberaal, de PvdA en Het Vechtse Verbond een amendement “Vaststellen van het opnemen van extra middelen voor de binnensport voor een bedrag van EUR 75.000” ingediend. Het amendement is aangenomen!

 

7 november 2017

 

Kandidatenlijst

De leden van Streekbelangen hebben in een algemene ledenvergadering van 1 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. De lijst toont een mooie mix van kandidaten uit verschillende kernen van Stichtse Vecht. De eerste 10 kandidaten zijn:

  1. Rob Roos (Kockengen)
  2. Karin van Vliet (Breukelen)
  3. Jacques Helling (Loenen aan de Vecht)
  4. Lucien Farzan (Maarssenbroek)
  5. Niek de la Haije (Breukelen)
  6. Bert Simhoffer (Loenersloot)
  7. Renie Vis (Breukelen)
  8. Warner van Vossen (Maarssen)
  9. Vital v.d. Horst (Breukelen)
  10. Dirk de Graaf (Tienhoven)

1 november 2017

PAUW bedrijven

Ondanks veel verzet van met name de gemeenteraad Stichtse Vecht heeft de helft van de colleges van de deelnemende gemeenten tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling besloten. De opheffing is hiermee (zo mogelijk per 1 januari 2019) een feit.

De gemeenteraad heeft zijn zorg uitgesproken over de doelgroep beschut en heeft steun uitgesproken voor de beleidslijn een locatie in Breukelen open te houden/te openen. Wethouder Warner van Vossen doet er alles aan om dit te realiseren.

 

14 november 2017