31-3-2018:
Tijdens de afscheidsraad van 27 maart kregen 5 raadsleden die afscheid namen een lintje. Een van hen was Renie Vis, 16 jaar lang raadslid en fractievoorzitter van Streekbelangen.

26-3-2018

BEDANKT DAT U OP ONS HEBT GESTEMD!!!

Streekbelangen kreeg 170 stemmen meer dan bij de verkiezingen in 2014 en wist zijn 3 zetels te behouden, hetgeen weer bewijst dat wij een stabiele partij zijn.

Wij zullen ons ook deze nieuwe raadsperiode 100% inzetten voor de belangen van de inwoners van Stichtse Vecht.

In totaal deden twaalf politieke partijen in Stichtse Vecht mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partijen Stichtse Vecht Beweegt en de Libertarische Partij hebben onvoldoende stemmen gehaald voor een zetel. Bekijk de definitieve uitslag op de website van RTV Stichtse vecht.  Hier staan de politieke partijen die hebben deelgenomen, met het aantal behaalde stemmen in absolute getallen, het aantal behaalde zetels en de verkozen kandidaten.

 

 

 

19-3-2018

   

Van links naar  rechts: ons flyerteam in Breukelen Noord, Verkiezingsmarkt Bisonspoor, Lijsttrekker Rob Roos tijdens de Politieke Zeepkist (Grote Verkiezingsdebat RTV Dtichtse Vecht), Lijsttrekker Rob Roos tijdens debat in Vreeland.

14-2-2018 Overzicht verkiezingsdebatten en verkiezingsmarkten 2018

Bekijk hier de agenda voor het verkiezingsdebat.

5-2-2018 We zijn klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen! 

De kandidatenlijst van Streekbelangen is ingeleverd en alle benodigde documenten zijn gecontroleerd en in orde bevonden. We zijn helemaal klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, met heel veel dank aan Projectleider Verkiezingen Mustafa Umut en onze voorzitter Afien Nap!

PAUW bedrijven

Ondanks veel verzet van met name de gemeenteraad Stichtse Vecht heeft de meerderheid van de colleges van de deelnemende gemeenten tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling besloten. De opheffing is hiermee (zo mogelijk per 1 januari 2019) een feit.

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft zijn zorg uitgesproken over de doelgroep beschut en steunde de beleidslijn een locatie in Breukelen open te houden/te openen.

Dankzij de inspanningen van wethouder Warner van Vossen en zijn voortdurend overleg met de partijen heeft de Raad unaniem besloten tot aankoop van de locatie van Pauw Bedrijven aan de Corridor in Breukelen over te gaan.

 

Programmabegroting 2018: geld voor de binnensport

Op 7 november werd de Programmabegroting 2018 behandeld. Streekbelangen heeft samen met Lokaal Liberaal, de PvdA en Het Vechtse Verbond een amendement “Vaststellen van het opnemen van extra middelen voor de binnensport voor een bedrag van EUR 75.000” ingediend. Het amendement is aangenomen!

 

7 november 2017

 

Kandidatenlijst

De leden van Streekbelangen hebben in een algemene ledenvergadering van 1 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. De lijst toont een mooie mix van kandidaten uit verschillende kernen van Stichtse Vecht. De eerste 10 kandidaten zijn:

  1. Rob Roos (Kockengen)
  2. Karin van Vliet (Breukelen)
  3. Jacques Helling (Loenen aan de Vecht)
  4. Lucien Farzan (Maarssenbroek)
  5. Niek de la Haije (Breukelen)
  6. Bert Simhoffer (Loenersloot)
  7. Renie Vis (Breukelen)
  8. Warner van Vossen (Maarssen)
  9. Vital v.d. Horst (Breukelen)
  10. Dirk de Graaf (Tienhoven)

 

14 november 2017