Lid worden

Het lidmaatschap van Streekbelangen bedraagt 30,00 euro per jaar.

Als lid wordt u via de nieuwsbrief en via deze site op de hoogte gehouden van de voortgang die er wordt geboekt bij het bereiken van de politieke doelstellingen van de partij. Belangrijke beslissingen, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het verkiezingsprogramma worden altijd voorgelegd aan de leden van Streekbelangen.
Daarnaast kunt u als lid uiteraard op allerlei manieren actief worden binnen de partij.

Heeft u interesse?

Stuur dan een e-mail aan wendelasandberg@gmail.com
Vermeld hierin duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers en e-mail adres.

Mogelijk wilt u zich niet binden aan de partij, maar onderschrijft u onze ideeën wel, dan kunt u ons ook ondersteunen in de vorm van een eenmalige donatie. Wij worden financieel niet ondersteund door Gemeentelijke- of Rijkssubsidie, al onze activiteiten worden belangeloos bekostigd door onze leden, raad en donateurs, dus ieder bedrag, hoe klein ook, is welkom.

Voor vragen over donaties kunt u contact opnemen met gerty.weijmer@telfort.nl (penningmeester) of geld overmaken op rekeningnummer NL31ABNA0516073370 t.n.v. Streekbelangen onder vermelding van “donatie”

U kunt ook het onderstaande formulier invullen als u interesse heeft: