Bouwen & verbinden

Streekbelangen is een lokale politieke partij met als doel de belangen van de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht te behartigen door op politiek-onafhankelijke basis vertegenwoordigd te zijn in de Gemeenteraad.

Streekbelangen is van mening dat alle inwoners van deze gemeente belang hebben bij een rationeel optredende gemeenteraad die pragmatisch en met een voortdurende blik op de signalen van de inwoners haar werk doet.

Voor de Raadsperiode 2022 – 2026 zijn Bouwen en Verbinden onze kernthema’s.

Bouwen

Er moet op veel terreinen worden gebouwd. 

Denk hierbij aan woningen, veiligheid, economisch herstel en de algemene leefbaarheid en gezondheid (onder andere door de laagdrempelige toegankelijkheid van sport & bewegen) van onze mooie gemeente en haar inwoners.

Daarnaast moet er ook worden gebouwd aan een betere, transparante en betrouwbare communicatie tussen bewoners, ondernemers en de gemeente.

Wij willen dan ook in de komende raadsperiode met deze onderwerpen verder aan de slag. 

Verbinden

Als lokale politieke partij  realiseren wij ons als geen ander hoe belangrijk het is om de kennis en ervaringen van de bewoners uit alle twaalf kernen van Stichtse Vecht te mobiliseren, met elkaar te delen en met elkaar te verbinden. 

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het sociale en economische welzijn van de bewoners van Stichtse Vecht.

Streekbelangen in raad en college (2022-2026)

Steun een stevig lokaal geluid