Bouwen & verbinden

De vereniging Streekbelangen heeft ten doel de belangen van de inwoners
van de gemeente Stichtse Vecht te behartigen door op politiek-onafhankelijke basis vertegenwoordigd te zijn in de Gemeenteraad’ aldus de Statuten d.d. 24 november 1993.

Streekbelangen is van mening dat alle inwoners van deze gemeente belang hebben bij een rationeel optredende gemeenteraad die pragmatisch en met een voortdurende blik op de signalen van de inwoners haar werk doet.

Voor de Raadsperiode 2022 – 2026 zijn Bouwen en Verbinden onze kernthema’s.

Bouwen

Er moet op veel terreinen worden gebouwd. 

Denk hierbij aan woningen, veiligheid, economisch herstel en de algemene leefbaarheid en gezondheid van onze mooie gemeente. 

Daarnaast moet er ook worden gebouwd aan een betere, transparante en betrouwbare communicatie tussen bewoners en de gemeente.

Wij willen dan ook in de komende raaadsperiode met deze onderwerpen aan de slag. 

Verbinden

Als lokale politieke partij  realiseren wij ons als geen ander hoe belangrijk het is om de kennis en ervaringen van de bewoners uit alle twaalf kernen van Stichtse Vecht te mobiliseren, met elkaar te delen en met elkaar te verbinden.

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het sociale en economische welzijn van de bewoners van Stichtse Vecht.

Steun een stevig lokaal geluid