Bouwen & verbinden

Onze belangrijkste thema’s voor de raadsperiode 2022-2026

Sport & Bewegen toegankelijk voor iedereen

Sportclubs moeten koste wat het kost blijven bestaan

Sportaccommodaties (zoals Zwembad ‘t Kikkerfort) • in de kernen moeten behouden blijven

Meer passende woningen voor alle generaties

Creatiever denken en flexibeler bouwen, afgestemd op de behoeften van de eigen inwoners

Ondernemers laten ondernemen

Minder regels en snellere procedures. Dit geldt ook voor ZZP-ers en agrariërs

Kleine kernen moeten goed bereikbaar blijven

Goed openbaar vervoer, buurtbus en deelauto’s

Meer gebieds- en wijkgericht werken

Doe lokaal wat kan en gemeentelijk wat moet

Behoud van de cultuur en invloed van de dorpskernen

 

Haalbare en betaalbare duurzaamheid

Energiebesparende maatregelen voor inwoners stimuleren en subsidiëren Voorbereid zijn op toekomstige warmte- en energiebronnen door

juist meer infrastructuur in wijken aan te leggen in plaats van minder.

Fractieleden Streekbelangen v.l.n.r. Jan van Sligtenhorst, Marieke Versloot en Chris Portengen