Bouwen & verbinden

Als ‘kleine’ lokale partij is het van belang om thema’s te kiezen die dicht bij de inwoners van onze gemeente staan. We hebben geprobeerd landelijke thema’s te vertalen naar lokale proporties en lokale problematiek te voorzien van creatieve, betaalbare en vooral haalbare oplossingen.

Er is hard gewerkt om een inhoudelijk goed en evenwichtig verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode te schrijven. Dit programma is tot stand gekomen mede dankzij de input van de leden, de fractie en het bestuur. Tijdens vele persoonlijke gesprekken is geluisterd naar de problemen en wensen van de bewoners en ondernemers van Stichtse Vecht.

Ons motto voor de komende raadsperiode is “Bouwen & Verbinden”

Bouwen
Er moet op vele terreinen worden gebouwd. Denk hierbij aan woningen, veiligheid, economisch herstel, de energietransitie en de algemene leefbaarheid en gezondheid van onze mooie gemeente en haar inwoners. Daarnaast moet er ook worden gebouwd aan een betere, transparante en betrouwbare communicatie tussen de gemeente en haar inwoners. Daarom moet er ook serieus gebouwd worden aan wederzijds vertrouwen.

Verbinden
Als lokale politieke partij, realiseren wij ons hoe belangrijk het is om de kennis en ervaring van de bewoners uit alle twaalf kernen van Stichtse Vecht te benutten, met elkaar te delen en te verbinden.

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de gezondheid, het sociale en economische welzijn van de bewoners van Stichtse Vecht. Daar wil Streekbelangen ook de komende raadsperiode graag weer flink aan bijdragen.

Wij vragen om uw stem, zodat wij deze plannen voor onze inwoners, bedrijven en organisaties van de Gemeente Stichtse Vecht kunnen realiseren.

Stem op 14, 15 of 16 maart 2022 dan ook op ons!

Namens het bestuur,

Bert Simhoffer, Voorzitter bestuur Streekbelangen