Kernpunt: Streekbelangen wil dat de gemeente niet alleen veilig is, maar ook bereikbaar blijft.  Maatschappelijke voorzieningen dienen voor iedereen, d.w.z. ook voor hen die geen eigen vervoer hebben, gemakkelijk bereikbaar te zijn.

Vervoersmogelijkheden en bereikbaarheid wil Streekbelangen ten behoeve van onze inwoners in combinatie bezien. De kwaliteit van de regiotaxi willen we in dat verband kritisch tegen het licht houden en waar mogelijk verbeteren. Naast de bestaande regiotaxi kunnen meer belbussen worden ingezet waarbij de gemeente vrijwillige bestuurders faciliteert indien de regiotaxi niet voldoende aan de vraag kan voldoen. Wij willen alternatieve vervoersmogelijkheden stimuleren door waar er kansrijke initiatieven zijn hiervoor start subsidies of gemeentelijke faciliteiten beschikbaar te stellen. Alternatieve vormen van openbaar vervoer zullen we steunen. Denk bv (vracht)vervoer via de Vecht, die voor dat doel beter benut kan worden.

Voor de meer afgelegen kernen denken we aan schoolbussen, deelauto’s of belbus met vrijwilligers. Door de vergrijzing zullen mobiliteitsbeperkingen toe nemen. Een prettige en betaalbare bereikbaarheid van NS-stations, zorgcentra, en m.n. het Antonius ziekenhuis en het AMC Utrecht zijn hiervan onderdeel.

 Voor het oplossen van de verkeersproblemen door het vracht- en landbouwverkeer op het Zandpad willen wij ons blijven inspannen, ondanks het feit dat de Raad in 2016 ons voorstel voor aanleg van een Tweede Vechtbrug niet heeft overgenomen.  De overlast van de Noordelijke Randweg die langs wijken in Maarssen loopt mag niet toenemen ten gevolge van het beleid van de gemeente Utrecht en de Provincie

 Voldoende en slim gesitueerde aanlegplaatsen voor de recreatievaart bevorderen de lokale economie. In de woongebieden moeten rolstoelgebruikers winkels en woningen zonder obstakels kunnen bereiken. Daarbij is ook overhangend groen over de trottoirs uit den boze.