Motie Streekbelangen voor het realiseren van openbare inclusieve toiletten unaniem aangenomen

Door middel van een motie m.b.t. het realiseren van openbare inclusieve toiletten heeft Streekbelangen aandacht gevraagd voor fysieke toegankelijkheid en actief toiletbeleid in onze gemeente. Vooral mensen met een fysieke beperking en oudere mensen missen toegankelijke toiletten in de dorpskernen. 

Inclusieve toiletten zijn toiletten die zowel genderneutraal als voor mindervaliden geschikt zijn, kortom voor iedereen toegankelijk.

De motie roept het College van B&W op onderzoek te doen naar de mogelijkheden om openbare toiletten te realiseren in de dorpskernen waar de horeca niet beschikt over toegankelijke toiletten. De motie kreeg tijdens de behandeling in de commissie zoveel bijval van andere partijen dat deze uiteindelijk door alle partijen werd ingediend en unaniem werd aangenomen. Door de Coronamaatregelen vergadert de raad nog steeds online en ook het stemmen vond digitaal plaats. De uitslag laat duidelijk zien hoe alle fracties denken over deze motie. Wij willen langs deze weg ook alle partijen hartelijk danken voor hun steun.

Meer weten over ons standpunt ten aanzien van inclusiviteit? Neem contact op met Karin van Vliet, de initiatiefnemer van de motie vanuit Streekbelangen.