Duurzaamheid

Streekbelangen is voor particulier initiatief t.a.v. het verduurzamen van de gemeente en het eigen initiatief van de bewoners op het gebied van duurzaamheid willen we faciliteren.

Voor ons betekent duurzaamheid het zoeken naar evenwicht tussen uitputting van natuurlijke bronnen en economische en sociale belangen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners zelf de krachten bundelen en initiatieven nemen. De gemeente moet als bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen barrières verlagen en initiatieven faciliteren.

De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al manifest in onze gemeenten. Het regent vaker en heviger. Voor gemeenten is het de uitdaging om met kosteneffectieve maatregelen schade door wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.

Faciliteren van initiatief

Streekbelangen is voorstander van het faciliteren van inwoners en bedrijven, bijvoorbeeld door hen actief te informeren over verduurzamen van de bebouwde omgeving, het stimuleren van elektrisch rijden particulier, transport en openbaar vervoer en corporaties te stimuleren woning te verduurzamen en/of energie-neutraal te maken. 

Ook moeten er meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en komen.

 

Bewustwording en omdenken

Op lokale schaal moet worden gewerkt aan bewustwording/voorlichting om spaarzaam om te gaan met het milieu en de verwerking van afvalstromen. Wij willen duurzaamheid koppelen aan economische voordelen voor burger en ondernemer. Agrariërs kunnen energieleveranciers worden in plaats van energiegebruikers.

Alternatieve vormen van energie dienen gestimuleerd te worden, waarbij we vooral denken aan het aantrekkelijk maken van plaatsing van zonnepanelen.

We zijn tegen het plaatsen van windmolens vlakbij woningen vanwege de hinder die deze molens met zich meebrengen.

Prestatieafspraken met stakeholders als scholen, sportverenigingen, woningbouwvereniging willen we faciliteren en indien verantwoord en noodzakelijk d.m.v. subsidie of zachte leningen bevorderen