Financiƫn

Streekbelangen wil waar nodig uitbreiding van sociaal verbindende faciliteiten en wil bestaande ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen, bibliotheken en streekmusea behouden, ook als dit extra investeringen vergt.

Streekbelangen staat voor een degelijk financieel beleid. Zoals in voorgaande perioden achten wij verhoging van de gemeentelijke woonbelasting (OZB) onwenselijk, behoudens indexeringen en de eventuele uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Alleen in extreme situaties is voor ons een uitzondering mogelijk.

Wij willen de sociaal verbindende en versterkende functies in de kernen behouden en waar nodig uitbreiden. Gemeentelijke gebouwen, waarin bijvoorbeeld een dorpshuis,  bibliotheek of een streekmuseum is gevestigd, mogen niet verloren gaat ten gevolge van onvoldoende verdienvermogen. Daarom moet een op de betreffende situatie toegesneden meerjarige subsidieregeling of aanpassing van de huurprijs mogelijk zijn met het doel de sociale functie meerjarig (5 jaar) overeind te houden.

Spaarzaamheid is goed, maar wij willen de reserves niet vergroten als maatschappelijke voorzieningen in het gedrang komen.