Motie openbare inclusieve toiletten unaniem aangenomen

Door middel van een motie m.b.t. het realiseren van openbare inclusieve toiletten heeft Streekbelangen aandacht gevraagd voor fysieke toegankelijkheid en actief toiletbeleid in onze gemeente. Vooral mensen met een fysieke beperking en oudere mensen missen toegankelijke toiletten in de dorpskernen. 

Inclusieve toiletten zijn toiletten die zowel genderneutraal als voor mindervaliden geschikt zijn, kortom voor iedereen toegankelijk.

De motie roept het College van B&W op onderzoek te doen naar de mogelijkheden om openbare toiletten te realiseren in de dorpskernen waar de horeca niet beschikt over toegankelijke toiletten. De motie kreeg tijdens de behandeling in de commissie zoveel bijval van andere partijen dat deze uiteindelijk door alle partijen werd ingediend en unaniem werd aangenomen. Door de Coronamaatregelen vond de stemming digitaal plaats. De uitslag laat duidelijk zien hoe alle fracties denken over deze motie. Wij willen langs deze weg ook alle partijen hartelijk danken voor hun steun.

Meer weten over ons standpunt ten aanzien van inclusiviteit? Neem contact op met Karin van Vliet, de initiatiefnemer van de motie vanuit Streekbelangen.

 

Steun een sterk lokaal geluid, stem op 16 maart 2022 Streekbelangen

De Haagse politiek maakt er een potje van. Lokale afdelingen van landelijke partijen zijn vaak gehouden aan de landelijke lijn. Daar heeft u als inwoner van Stichtse Vecht te weinig aan. Kies daarom voor een sterke vertegenwoordiging van een politiek onafhankelijke lokale partij die uw belang als topprioriteit heeft.