Rob Roos

Rob woont in Kockengen is sinds 2002 politiek actief. Eerst in de Raad van Breukelen en later in de Raad van Stichtse Vecht. Rob vindt korte lijnen tussen inwoners en gemeentebestuur

belangrijk. Daarbij hoort het elkaar kennen, evenals het invloed kunnen hebben op ieders eigen directe woonomgeving.

Naast het wijk- en dorpsgericht werken heeft hij bijzondere aandacht voor de lokale ondernemers, het sociaal domein, ruimtelijke ordening en regionale samenwerking. Rob was werkzaam in de crisis- en rampenbestrijding bij politie en brandweer.