Lokaal betrokken en geïnformeerd

Streekbelangen is een lokale politieke partij die al meer dan 50 jaar actief is in de lokale politiek, veelal deel uitmakend van de coalitie. Streekbelangen is ontstaan uit een fusie van de Loenense partij “Streekbelangen/NigtevechtPlus, de Maarssense partij “MaarssenNatuurlijk!” en de Breukelse partij “Streekbelangen93” waardoor Streekbelangen zich verzekerd weet van de kennis en kunde van vertegenwoordigers uit de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen.

Als lokale partij is Streekbelangen niet gebonden aan landelijke partijpolitieke standpunten. Wij zijn onafhankelijk en baseren onze standpunten op wat naar onze overtuiging het beste is voor de gemeente. Landelijke thema’s vragen om landelijke oplossingen, maar lokale thema’s vragen om lokale oplossingen!

Kleinschaligheid en invloed kunnen hebben op de eigen directe leefomgeving vinden wij zeer belangrijk. Gemeentelijk beleid wordt gemaakt in samenspraak met de inwoner. De inwoner staat bij Streekbelangen centraal.

Wij stellen ons als lokale partij ongebonden en objectief op en richten ons naar de belangen van de inwoners van al onze twaalf kernen. Wij komen niet op voor het belang van één specifieke kern, maar houden het algemeen belang als richtsnoer voor ons handelen.

Het directe belang van alle inwoners van Stichtse Vecht staat voor ons centraal. Wij gaan voor inhoudelijk de beste keuzes en zijn wars van populisme. Wij zijn ons er daarbij van bewust dat keuzes die goed zijn voor de langere termijn, soms pijn kunnen doen op korte termijn.

Streekbelangen acht het daarom van belang dat de inwoners van Stichtse Vecht in een gemeenteraad worden vertegenwoordigd door mensen die hun eerste belang leggen bij de ontwikkeling van en de leefbaarheid in de kernen van onze gemeente en het langere termijnperspectief dat daarbij hoort. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze leden, raadsleden en wethouder voortkomen uit verschillende kernen. Daardoor weten we ons verzekerd van lokale kennis en inbreng uit de kernen.

In de gemeenteraad gaat Streekbelangen kritisch, maar altijd respectvol om met mede-raadsleden, ongeacht of ze in de coalitie of oppositie zitten. Ook gedurende de afgelopen periode heeft Streekbelangen zich constructief opgesteld en actief bijgedragen aan de uitvoering van het Coalitie- en College werkprogramma.