Streekbelangen wil Tiny Houses op schootsveld Zogwetering

Streekbelangen heeft een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is op dit terrein zogenaamde Tiny Houses te realiseren. 

Tiny Houses zijn zoals het woord al zegt, klein, maar wel volwaardige en vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van maximaal 50 m2. Deze nieuwe vorm van wonen heeft als onderliggende filosofie een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk te creëren. De woningen worden permanent bewoond en zijn dan ook zeker geen recreatiewoningen. Er bestaan twee vormen van Tiny Houses: Verplaatsbare (op wielen) die meestal geplaatst worden op terreinen in afwachting van een bestemming, de plaatsing is dan ook vaak tijdelijk. En niet-verplaatsbare (op een vaste fundering) woningen. In de motie wordt het verplaatsbare type genoemd, vanwege de beperkingen voor de bouw van ‘vaste woningen’.

Ondanks de verplaatsbaarheid van dit type Tiny Houses, is de bewoning van beide vormen permanent en hebben de bewoners een adres en daarmee inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) op het adres waar hun Tiny House staat.

Streekbelangen pleit er middels deze motie dan ook voor om te onderzoeken of deze woonvorm kan worden toegevoegd aan op het plan Zogwetering. Daarmee zou eveneens een precedentwerking kunnen ontstaan voor vergelijkbare situaties in andere visies en bouwplannen.

Natuurlijk moet dit alles zorgvuldig gebeuren en dient het cultureel erfgoed beschermd te worden. Nou wil het toeval dat vroeger op dit weiland, dat eigenlijk het schootsveld heet, ook al houten huisjes stonden uit de periode van de Kringwet (1853-1963).

Ten gevolge van deze kringenwet die aangaf dat je in cirkels van 300, 600 en 1000 meter niet of slechts met beperkingen gebouwd mocht worden zijn in de omgeving veel houten huizen te vinden. Deze belemmerden het schoots- en zichtveld en werden in geval van nood in de brand gestoken.

Karin van Vliet: “Er moeten oplossingen komen voor het schrijnende tekort aan (betaalbare) woningen voor alle inwoners van onze gemeente. De gebaande paden bieden niet voldoende tempo en volume, dus moeten we creatieve wegen bewandelen.