Motie onderzoek blauwe daken bijna unaniem aangenomen

Verkoeling, biodiversiteit en wateropvang. Een groen dak zorgt niet alleen voor meer isolatie van een pand, maar verkoelt ook de omgevingstemperatuur. Een zwart bitumen dak wordt namelijk bijna 3 keer zo warm als een groen dak. Groen trekt daarnaast verschillende soorten insecten aan en haalt fijnstof uit de lucht. De gebruikers van het pand profiteren van een lagere energierekening en een gelijkmatigere binnentemperatuur. Door het opvangen van regenwater kan het water in droge periodes teruggegeven worden aan de planten op het dak. Dat scheelt drinkwater. Daarnaast voorkomt de opvang van regenwater overbelasting van het riool. Goed voor de inwoners van Stichtse Vecht, planten en dieren.

Een van de ambities van de gemeente Stichtse Vecht is om in 2030 een klimaat neutrale gemeentelijke organisatie te zijn waarvan het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed om te komen tot een klimaat neutrale vastgoedportefeuille een onderdeel is. Hiervoor is een stapsgewijze aanpak mogelijk door duurzaamheid onderdeel te laten zijn van het Meerjaren Onderhoudsplan en groot onderhoud waaronder het vervangen van daken.

In het uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed worden nu zonnepanelen (gele daken) en biodiversiteit (groene daken) meegenomen.

Het klimaatadaptief maken van daken is sterk in ontwikkeling en het kan een grote bijdrage kan leveren aan het behalen van de ambities.

Naast groene en gele daken bestaan er ook zogenaamde blauwe waarbij de verschillende toepassingen elkaar kunnen versterken.

Gele daken zijn daken waarop zonnepanelen zijn geplaatst en die zo energie opwekken. Groene daken zijn, zoals de naam al doet vermoeden, daken waar verschillende soorten planten groeien. Deze daken zorgen ervoor dat naast een prettige groene omgeving, de temperatuur van het dakoppervlak enorm wordt gereduceerd. Dit biedt verkoeling in de zomer voor het gebouw en de mensen die daar wonen of werken, maar ook voor de omgeving. Ze kunnen gevoed worden door het opvangen van regenwater en ze leveren naast biodiversiteit ook 60-80% meer wateropname dan gewone bitumen daken. Blauwe daken zijn speciaal ontworpen om zo veel mogelijk regenwater (tijdelijk) op te slaan.

De motie roept het college op om te onderzoeken of deze blauwe daken (samen met groene daken) kunnen worden toegevoegd aan het uitvoeringsplan.

Slimme blauw-groene daken besparen energie, voorkomen wateroverlast en verlagen de omgevingstemperatuur. In de zomer betekent dit een koelere en beter geventileerde werkplek en een lagere energierekening. Maar ook zal bij voldoende toepassing de temperatuur en waterhuishouding van de gehele omgeving positief worden beïnvloed.

De motie is op 1 stem na unaniem aangenomen. Deze motie is mede-ingediend door de fracties van Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht.

Meer weten over de verschillende kleuren daken? Kijk op de website van Building Changes

 

De integrale tekst van de motie

Motie Reg. Nr. M 22.1 Agendapunt: 22. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Onderwerp: Gele, groene, blauwe daken op gemeentelijk vastgoed

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 21 december 2021, gelezen: –

-Het Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed;

overwegende dat:

– een van de ambities is om in 2030 een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te zijn waarvan het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed om te komen tot een klimaatneutrale vastgoedportefeuille een onderdeel is;

– een stapsgewijze aanpak mogelijk is door duurzaamheid onderdeel te laten zijn van het Meerjaren Onderhoudsplan en groot onderhoud waaronder het vervangen van daken; constaterende:

– dat het steeds vaker en harder regent terwijl de zomers steeds warmer en droger worden.

– In het uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed zonnepanelen (gele daken) en groene daken zijn meegenomen;

– het klimaatadaptief maken van daken sterk in ontwikkeling is en een grote bijdrage kan leveren aan het behalen van de ambtities; – naast groene en gele daken ook blauwe daken bestaan ofwel een blauw-groen dak tot de mogelijkheden behoord, waarbij de verschillende mogelijkheden elkaar kunnen versterken; – groene daken waar verschillende soorten planten groeien gevoed kunnen worden door het opvangen van regenwater; – slimme blauw-groene daken besparen energie, voorkomen wateroverlast en verkoelen de omgevingstemperatuur. In de zomer betekent dit een koelere en beter geventileerde werkplek;

– een lagere energierekening ook een van de vele voordelen is;

verzoekt het college:

1. ook de mogelijkheid voor waterberging ofwel blauwe daken te onderzoeken op de daken van het gemeentelijk vastgoed.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Streekbelangen, Karin van Vliet

Het Vechtse Verbond, Mieke Hoek

Samen Stichtse Vecht, Riëtte Habes

Toelichting:

Verkoeling, biodiversiteit en wateropvang Een groen dak zorgt niet alleen voor meer isolatie van een pand, maar verkoelt ook de omgevingstemperatuur. Een zwart bitumen dak wordt namelijk bijna 3 keer zo warm als een groen dak. Groen trekt daarnaast verschillende soorten insecten aan en haalt fijnstof uit de lucht. De gebruikers van het pand profiteren van een lagere energierekening en een gelijkmatigere binnentemperatuur. Door het opvangen van regenwater kan het water in droge periodes teruggegeven worden aan de planten op het dak. Dat scheelt drinkwater. Daarnaast voorkomt de opvang van regenwater overbelasting van het riool. Goed voor de inwoners van Stichtse Vecht, planten en dieren.

30 stemmen voor, 1 stem tegen