Kernpunt: Er zijn voor hen die daadwerkelijk hulp nodig hebben

De gemeente Stichtse Vecht heeft de verantwoordelijkheid voor de zorg van de eigen inwoners.

Het sociaal domein bestrijkt een complex werkveld, met als kenmerk dat elke hulpvraag uniek is. Dit geldt voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar ook voor de gemeentelijke ondersteuning in de Jeugdzorg en ook voor hen die wel kunnen werken maar het zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt niet redden (Participatiewet).

Streekbelangen heeft hierin als uitgangspunt dat elke inwoner gepaste hulp moet krijgen als de eigen kracht ontbreekt en als ondersteuning noodzakelijk is die de eigen sociale leefomgeving niet kan bieden.

Juist in het sociale domein moet de controlerende rol van de gemeenteraad tot uitdrukking komen. Wij willen onze inspanningen op dit gebied dan ook versterkt voortzetten. Alleen met goede monitoring van de prestaties van de gemeente op dit gebied kunnen eventuele verbeteringen voor de hulpvragers inzichtelijk worden gemaakt en doorgevoerd.